یانگ گیل

رئیس نیروهای شورشی در شیلا بود. گوگوریو جدید یعنی گونگ یه یکبار تحت فرمان وی بود. دانان در مورد تولد ، مرگ و پیشینه خانوادگی اش تا کنون به یقین نرسیده اند. در آن زمان پادشاه شیلا ملکه جین سونگ بود. در سال ۸۸۹ ، خزانه ی شیلا خالی بود بنابراین ملکه فرستاده هایی را به منظور تحت فشار قرار دادن رعایایش در پرداخت مالیات به مناطق مختلف فرستاد.در نتیجه نیروهای شورشی شروع به قیام در نقاط مختلف کشور کردند و یانگ گیل بزرگترین نیروی محرکه ی آنها بود. گستره ی قدرت یانگ گیل مشخص نیست اما باتوجه به این حقیقت که گونگ یه نیز در میان مردان وی بود ، قدرت وی قابل توجه به نظر می رسد. یانگ گیل در مورد گونگ یه با لطف رفتار می کرد و اینچنین بود که یانگ گیل به او در مورد تمام کارهایش اطمینان نموده ، سربازانش را به وی سپرد و او را به منظور عملیات به مناطق شرقی فرستاد. بر اساس ، تعداد نفرات ارتش گونگ یه به ۶۰۰ تن رسیده بود که بر اساس باور سربازانی بودند که توسط یانگ گیل به وی داده شده بود. به محض اینکه قدرت گونگ یه افزایش یافت ، او ارتش یانگ گیل را ترک کرده و ملت جدید را تاسیس پایه گذاری نمود. به کیفر این اعدام ، یانگ گیل سعی نمود تا به وی هجوم ببرد ولی موفق نبود. در مورد سرنوشت یانگ گیل بعد از این اتفاق اطلاعات کمی در دسترس است.
یانگ گیل

امیر سیروس پور

امیر سیروس پور هستم.علاقمند به تاریخ شبه جزیره ی کره.امیدوارم بتونم کمکی در شناخت تاریخ این منطقه ی کهن بکنم.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن