زن و خانواده در ایران باستان

اوضاع اجتماعی عهد ساسانیان بر طبق قوانین مدنی مفصلی اداره می شد، که مبتنی بر احکام زند و بود… اصل تعدد زوجات اصل تشکیل خانواده به شمار می رفت. در عمل، تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد، به استطاعت او بستگی داشت. ظاهرا مردمان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. رییس خانه (=کدگ خودای) از حق ریاست دودمان بهره مند بود.(۱) یکی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را “پادشاه زن” یا “زن ممتاز” می خواندند. از او پست تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را “زن خدمتکار” یا “چاکر زن” می گفتند. (۲) حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. (۳) ظاهرا کنیزان زرخرید و زنان اسیر جزء طبقه چاکر زن بوده اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد محدود بوده است یا خیر، اما در بعضی از مباحث حقوقی از مردی که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است. (۴) زنانی که عنوان “چاکر زن” داشته اند، فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدری پذیرفته می شده اند. (۵) اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارز جامعه ایرانی به شمار می رفت، تا به حدی که ازدواج با محارم را جایز می شمردند و چنین وصلتی را “خویدوده” می خواندند. این رسم از قدیم معمول بود، حتی در عهد هخامنشیان. مثلا کمبوجیه دو خواهر خود را در عقد ازدواج داشت، که یکی از آنها آتوسا نام داشت. داریوش دوم، خواهر خود پریساتیس را به زنی گرفت. اردشیر دوم با دو دوختر خود آتوسا و آمستریس و داریوش سوم با دختر خود استاتئرا ازدواج کرد. بهرام چوبین خواهر خود گردیگ را گرفت و مهران گشنسب نیز پیش از اینکه مسیحی بشود خواهر خود را عقد کرده بود. در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج است گوید: عدالت خاصه پرستندگان اوهرمزد به نحوی جاری می شود که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت کند و مثال هایی آورده است که زرتشتیان برای تایید و تقدیس این امر روایت می کرده اند. (۶) در آیین زرتشتی ازدواج با اقارب به هیچ وجه زنا محسوب نمی شده، بلکه عمل ثوابی بوده که از لحاظ دینی اجری عظیم داشته است.

هنگام تولد طفل پدر باید شکر خدای را با انجام مراسم دینی خاص و دادن صدقات به جای آورد، صدقه پسر بیش از دختر بود. (۷) بایستی طفل خردسال را از آسیب چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت کنند، تا زن حایض نزدیک او نشود، زیرا که پلیدی شیطانی آن زن را موجب بدبختی طفل می پنداشتند. (۸) شیطان را به وسیله و روشنایی دور می کردند، خصوصا در سه شب اول تولد طفل و شیردادن گیاه هوم به طفل می دادند و روغن بهاری به او می چشانیدند. (۹) تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت، لکن حق دادن او به پدر اختصاص داشت. (۱۰) اگر پدر در قید حیات نبود، شخص دیگری اجازه دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق می گرفت و اگر مادر مرده بود، متوجه یکی از عموها یا دایی های دختر می شد. دختر خود مستقلا حق اختیار شوی نداشت. (۱۱) از طرف دیگر پدر یا شخص دیگر، که ولی دختر به شمار می رفت مکلف بود به مجرد رسیدن دختر به سن بلوغ او را دهد، زیرا منع دختران از توالد گناه عظیمی به شمار می آمد. (۱۲)

مراسم نامزدی قالبا در سن طفولیت به عمل می آمد و ازدواج در جوانی صورت می گرفت. در پانزده سالگی دختر باید شوهردار می شد. (۱۳) معمولا وصلت به وسیله یک نفر واسطه به عمل می آمد، مهر را تعیین می کردند. بعد شوهر مبلغی به پدر آن دختر می پرداخت، ولی می توانست آن پول را در بعضی موارد مطالبه کند، مثلا: اگر بعد از عروسی معلوم می شد که زن ارزش آن مبلغ را ندارد. ظاهرا مقصود این است که زن عقیم باشد. (۱۴)

معمولا پدر خانواده، که صاحب اختیار همه خانواده بود، در عواید اموال خاص و غلامان خود تصرف می کرد. در موارد طلاقی که با رضای زوجه واقع می شد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد. هرگاه شوهری به زن خود می گفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خود هستی، زن به این وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی شد ولی اجازه می یافت به عنوان “چاکر زن” شوهر دیگری اختیار کند! (۱۵) این رسم باعث دغل بازی های بسیاری شده بود. در صورتی که شوهری زن خود را طرد می کرد، بی آن که صریحا اختیار او را به خود او بسپارد و زن شوی دیگری اختیار می کرد، فرزندانی که در ازدواج جدید در زمان حیات شوهر اولش می زایید، از آن شوهر اول بود، یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی می ماند!

شوهر حق داشت، یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را (حتی اگر از زنان ممتاز او محسوب می شد) به مرد دیگری بسپارد! تا این که مرد از خدمات آن زن استفاده کند! رضایت زن شرط نبود! در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند، متعلق به شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند! (۱۶) این قرار که شاهد دیگری از مشابهت قضایی وضعیت زوجه و کنیز است، با انعقاد پیمان رسمی صورت می گرفت، که در طی آن شوهر جدید همه گونه مواظبت و نگاهداری زن را در مدت این ازدواج تعهد می کرد. این عمل را از اعمال خیر می دانستند! و کمک به یک هم دین می شمردند.

زنان حایض نجس و شیطانی محسوب می شدند، و موجب آلودگی و نجاست محیط به شمار می رفتند. به همین دلیل دخمه های مخصوصی را در زیر زمین خانه ها برای زنان حایض می ساختند. این اتاقک ها پنچره ای به بیرون نداشت زیرا نور و روشنایی از عناصر به حساب می آمد و زنان حایض آن را آلوده می کردند. زنان دوران حیض خود را باید به تنهایی در این دخمه می گذراندند و از لمس کردن اعضای دیگر خانواده و نزدیک شدن به آتش خودداری می کردند. اگر احیانا زن حایض کسی را لمس می کرد، آن شخص برای پاک شدن باید با ادرار گاو غسل می کرد. پس از پایان دوره حیض، زن از آن اتاقک خارج می شد و خود را می شست و با ادرار گاو غسل می کرد تا پاک و طاهر شود! (۱۷)

منابع و مآخذ:
۱- بارتلمه، دادستان، ص ۸؛ حقوق ساسانی، ج ۱، ص ۳۱، ج ۲، ص ۲۱
۲- حقوق ساسانی، ج ۱، ص ۳۱
۳- بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ص ۱۳
۴- آمیانوس، کتاب ۲۲، بند ۶، فقره ۷۶
۵- وست، متون پهلوی، ج ۱، ص ۱۴۲-۱۴۳
۶- وست، متون پهلوی، ج ۲، ص ۳۸۹
۷- دینکرد، کتاب ۸، فصل ۳۱، فقره ۱۳-۱۴
۸- همان، همان، همان، فقره ۲۱-۲۲
۹- همان، همان، فصل ۳۸، فقره ۶-۷
۱۰- همان، همان، فصل ۴۳، فقره ۱۰
۱۱- همان، همان، همان، فقره ۱۱
۱۲- همان، همان، همان، فقره ۲۰
۱۳- همان، همان، فصل ۲۰، فقره ۲۰
۱۴- همان، همان، همان، فقره ۹۵
۱۵- دادستان، ص ۱۳
۱۶- حقوق ساسانی، ج ۱، ص ۲۹
۱۷- اوستا، وندیداد، فرگرد ۱۶

دسته بندی مطلب: تاریخ باستان + تاریخ تمدن ایران باستان + زنان و دختران در عهد باستان + ساسانیان
تصویر پروفایل انی کاظمی

انی کاظمی

مؤسس تاریخ ما | علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت فرهنگی کشورم، همچنین بهبود حافظه تاریخی مردم کشورم بردارم | از طریق کلیه شبکه های اجتماعی با نام‌کاربری enikazemi می‌توانید با من در ارتباط باشید.

38 دیدگاه در “زن و خانواده در ایران باستان

 • تیر ۲۲, ۱۳۸۸ در۱:۲۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  “خردوده” یعنی جفت گیری به سبک خر بدون توجه به حرمت برخی از آن‌ها تعبیر درستی است نه خویدوده که به غلط مصطلح شده است. کریستین سن نیز تعبیر خردوده را صحیح می‌داند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۲۲, ۱۳۸۸ در۱:۲۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  “خردوده” یعنی جفت گیری به سبک خر بدون توجه به حرمت برخی از آن‌ها تعبیر درستی است نه خویدوده که به غلط مصطلح شده است. کریستین سن نیز تعبیر خردوده را صحیح می‌داند.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۲۳, ۱۳۸۸ در۱۰:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  مطالب عالی ، مفصل ، پرمحتوا و قابل استفاده ای بود از لطف شما سپاسگزارم موفق باشید منتظر مطالب بعدی هستم همیشه جاوید باشید

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۲۵, ۱۳۸۸ در۷:۲۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام من در کتاب های تاریخ خوانده بودم که در یونان باستان ازدواج بامحارم باب بوده اما نمی دانستم در تاریخ ما هم چنین رسمی جایز بوده بسی مایه تاسف است البته باید از درستی اسناد وماخذ ها اطمینان حاصل نمود

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۲۹, ۱۳۸۸ در۱۲:۱۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ina hame kos shere nahze koja in asnad mojodan alamo adam daran migan ke zan to ahde hekhamaneshian az manzelat va arzesh barkhordar bode chera in charandiato minevisid?
  yani chi ke mard zane khod ra vagozar mikard? yani begid ajdade ma nesfeshon haromzadan dige???
  hamash doroghe va bi asase

  [پاسخ]

  ایلقار پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۶:۵۵ ب.ظ:

  آفرین نتیجه گیری درست و عاقلانه ای بود. الان هم با اینهمه سختگیری در مورد مسائل جنسی در مناطق فارس نشین سکس ضربدری رواج دارد.

  [پاسخ]

  گلی پاسخ در تاريخ خرداد ۳ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۱ ق.ظ:

  در منطقه عرب نشین هم تک همسری نیست. کلاه شرعی (صیغه) واسش دوختند. ننگ بر عرب و هر چه برای ایران و ایرانی به ارمغان آورده

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۲۸, ۱۳۸۸ در۲:۴۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  فرق تو با اون عربای سوسمار خوری که تخت جمشید و کشورمون رو به این روز انداختن چیه؟؟؟
  که تو حتی از اونا هم پست تری …
  تو یا ایرانی نیستی یا از اون ایرانیهایی هستی که پدرت .مادرتو اجاره داده …چون یه ایرانی حلال زاده هیچ وقت نمی یاد گذشته ی پر افتخار خودشو خراب کنه …
  بهتر بوود اینا رو توی دفتر چه خاطراتت یا توی یه سایت سکسی به عنوان $$ (کلمه به علت فحشهای بی خردانه سانسور شد) $$ می نوشتی آشغال..

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۵, ۱۳۸۸ در۲:۲۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  در اوایل سال ۱۳۸۸ رادیو voa در مورد ازدواج با محارم در جهان تفسیر خبری -تاریخی داشت که برخی از مورخین خارجی و داخلی تایید کردند : کشور یونان نسبت به ترویج فساد در آن کشور از طریق ایران نگران بوده است .البته در یونان و روم منظور از فساد ارتباط اناث با ذکور نبوده بلکه همان مراسم خردوده xevdodeh بوده است که متاسفانه در کتب تاریخی ایران باستان از آن به نیکی یاد شده است. و حسب روایات موجود اولین پادشاهی که این رسم را با افتخار انجام داده خشایار شاه بوده است که با خواهرش آتوسا ازدواج نمود .
  مهم این است که از تاریخ عبرت بگیریم و تعصب نابجایی نداشته باشیم .واقعیت این است که اروپایی ها نیز مشکلات زیادی در زمینه اخلاقی داشته‌اند و هنوز دارند ولی ایران در شرایط فعلی در سایه اسلام خیلی با شکوه‌تر شده است.اگرچه هنوز رسوبات فکری قبل از اسلام و میتولوجیسم از بین نرفته است.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۵, ۱۳۸۸ در۳:۲۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  وقتی که برخی از ایرانی ها بخاطر تعصب‌های جاهلی به تاریخ قبل از اسلام ف-در همین یادداشت‌ها به دکتر علی شریعتی -شهید مطهری و…توهین می کنند یا در جاهای دیگر فقط بهخاطر حمایت این دو شخصیت و نیز مرحوم جلال احمد از زبان ترکی آذری ، با کمال بی انصافی به آنها اهانت می‌کنند . جای بسی تاسف است.
  آری جلال آل احمد این روشنفکر مسلمان فارسی زبان به خاطر خطرات تفکر‌فارسی گرایی در قبل از اسلام ،در دفاع از زبان زبان ترکی آذری کمیته مخفی تشکیل می دهد . و دکتر علی شریعتی از بابک خرمدین به عنوان یک آزاد مرد یاد می کند که نه ضد اسلام بوده و نه آئین مزدکی داشته بلکه در دفاع از کشور در قبال بیگانگان از جمله اعراب قیام نموده ومعتقد بوده است که اعراب پس از اسلام آوردن ایرانیان با کشورمان را ترک کنند نه اینکه تصرف نمایند. همچنین شهید مطهری این اسلام شناس فارسی زبان می‌گوید: رمز هویت ایرانی اسلام است نه زبان فارسی .به همین دلیل است که برخی از نویسندگان از این شخصیت‌های واقع بین (برخاسته از میان خودشان ) کراهت دارند .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱۹, ۱۳۸۸ در۹:۲۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  از نظرات چنین برمی‌آید که ریشه این رسم پلید ازدواج با محارم یا خردوده -خویدوده- دین زرتشت نبوده است بلکه خشایارشاه و کمبوجیه این رسم را در ایران بنیان نهاده‌اند. البته درتاریخ هرودوت نیز خشایار و کمبوجیه عامل رواج خردوده شناخته می‌شوند ۰ هرودوت خشایار را xerses یاد کرده که با آتوسا attosa خواهرش ازدواج نموده است.و همین دو کلید واژه در اینترنت به خوبی قابل جستجو می‌باشد. پس بهتر است گناهان پادشاهان هخامنشی را به گردن دین زرتشت نیاندازیم.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۱۴, ۱۳۸۸ در۱۱:۵۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خدمت آقای اکبرزاده بگم اگه تو هم شاه بودی الان این جوری نظر نمیدادی.از منظر قدرت فکر کردن فرق داره با اینکه بخوای از خونه تون نظر بدی.اسلام با شکوه تو الان برو و در شمیرانات و اوین مقایسه کن.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۱۶, ۱۳۸۸ در۶:۱۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  جناب اقای کاظمی عزیز واقعا عالی بود./ خیلی دنبال این اطلاعات میگشتم. در کتابی خواندم که افلاطون در مدینه فاضله و کتاب جمهوریت نوشته که شاهان ایران باستان با خواهران و دختران خود ازدواج میکردند چون معتقد بودن که خون شاهان باید در بدن فرزاندانشان جاری باشد.وفرزندی که از راه خردوده به دنیا بیاد مورد عنایت اهورا مزدا قرار میگیرد .. متاسفانه این بخش از تاریخ را بعضی از مورخان حذف کردن و به جای ان با کمک قوه تخیل مطالبی شیرین و بسیار جالب اضافه کردن.از انجایی که خیلیها از جمله من علاقه ای به خواندن داستانهای تخیلی نداریم لطفا چند کتاب موثق معرفی کنید که بدونیم داریم تاریخ ایران را میخونیم نه الیس در سرزمین عجایب

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۱۹, ۱۳۸۸ در۶:۱۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  داستان جالی بود. مسئله سر اینست که همین مطالب رو من در منابع موثق دیگری خوندم ولی کاملاً بر عکسش. برای تایید حرف من لطفاً کتاب های بزرگترین ادیب حال حاضر ایران، آقای دکتر غلامحسین زرین کوب را مطالعه بفرمایید که فکر می کنم منابع موثق تری باشند. ولی در هر صورت یک چیز کاملاً واضحه، اگر این مطالب سرشار از وطن پرستی و ملی گرایی رو آقای کاظمی در سایتشون بیان نمی کردن که تا حالا ۱۰۰۰ بار سایتشون فیلتر شده بود. منم موافقم آقای امید، داستان تخیلی جالبی بود.

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل انی کاظمی

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۸ ۷:۴۶ ب.ظ:

  بی آنکه که به منابع سن نگاهی بکنید موافقید؟
  شگفتا.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۴, ۱۳۸۸ در۸:۵۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام
  واقعیت این است که باید میان فارسی‌گرایان و فارسی زبانان تفکیک قایل شد .فارسی‌گرایان بیش از حافظ و سعدی به فردوسی اهمیت می‌دهند در صورتی که فردوسی در شعرهای خود ازدواج با محارم را تبلیغ کرده و حتی اذعان نموده است که پارس‌ها قبل از هخامنشیان نیز در زمان ماد و پیشدادیان ازدواج با محارم انجام داده اند او می‌گوید
  یکی دختری بود نامش همای . . . هنرمند و با دانش و پاک رای
  همی خواندندی ورا چهرزاد ……زگیتی به دیدار او بود شاه
  پدر بر پذیرفتش از نیکویی….. بدان دین که خوانی همی پهلوی
  بدیهی است همای چهرزاد اسم فارسی است و مربوط به قبل از هخامنشیان می‌باشد .سپس فردوسی اشعار دیگری را در مورد ازدواج بهمن پسر اسفندیار با دخترش و گشتاسب با دخترش همای و فریدون با دو خواهرش شهرناز و ارنواز و سپس سودابه با کیکاوس و اسکندر فرزند داراب با برادرزاده‌اش روشنک و در دوران پادشاهان هخامنشی کمبوجیه با خواهرش آتوسا -داریوش با خواهرش پریساتیس اردشیر دوم با دو خواهرش آتوسا و آمستریس -داریوش سوم با دختر خود آستاتیرا- فرهاد پنجم با مادر خود ته آموزا اورانیا ازدواج می کند .
  نام‌گذاری های ازدواج با محارم :
  متاسفانه ثبت اسناد هنوز توجه نمی کند که اسامی مهرداد – مهران و مهین غیر اسلامی – و غیر انسانی هستند چون ریشه در ازدواج با محارم دارند مهرداد به فرزند پسر ناشی از ازدواج پسر با مادر – مهین دختر حاصل از ازدواج با محارم در زبان و فرهنگ فارسی قدیم و مهران به فرزند پسرحاصل ازدواج پدر با دختر نام گذاری می شده است . هیچکدام از اسناد و اسامی مربوط به ازدواج با محارم لفظ ترکی نمی باشند اگرچه حتی قبل از زمان پایه‌گذاری هخامنشیان و حکمرانی ماد و …تحقق یافته باشد .این نوع فرهنگ کثیف که از سوی فردوسی به
  فرهنگ پهلوی نام گذاری شده به قدری پست و ننگین هست که کفایت کند ما ترک‌های آذری هرگونه پیوند دروغین خود را با پهلوی نفی کنیم و فقط بی دین‌هایی مانند کسروی که همه چیز اعم از دین وناموس و شرف و هویت خود را فروختند و به دروغ خود را آذری نامیدند از آن فرهنگ دفاع کرده اند نه چهره های دیندار یا آزاداندیش.

  [پاسخ]

  آرش پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۲ ب.ظ:

  از همون فامیلت معلومه چوبه چی رو به سینه میزنی!
  همون موقع که رضاشاه پرشیا رو به ایران تغییر داد شماها هم دم درآوردید وگرنه الان باید مثل اون کشورای شمال کشور از سرما و گرسنگی خاک می جویدی نه اینکه تو سرزمین کوروش بزرگ نون مجانی بخوری و زبونت هم ۲ متر باشه.

  [پاسخ]

  ایراندخت پاسخ در تاريخ آذر ۱ام, ۱۳۹۰ ۹:۵۲ ب.ظ:

  واقعاراست میگی همه اینهایادشون رفته که نون شاه رو ننه وآقاهاشون خوردن بعدرفتن انقلاب کردن واقعااسم خودشون رومیذارن ایرانی نمیدونن ایرانی بودن بااسلام پیامبرفرق داره تازه قاطیش میکنن ایران رو بااسلام درصورتیکه هیچ سنخیتی این دوباهم ندارن

  [پاسخ]

  زهراجواهری پاسخ در تاريخ آذر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۱ ب.ظ:

  واقعاراست میگی یادشون رفته که پدرمادراشون نون شاه پهلوی روخوردن رفتن انقلاب کردن اصلا لفظ ایران رو نبایدبا اسلام اعراب قاطی کنن اعرابی که حتی درست خودشون رو تمیزنمیکردن حالا مابایدمیلیونهاپول بهشون بدیم که بخوایم خونه خداروزیارت کنیم خدا همه جاهست اگرواقعاچشم دل داشته باشی و مردم بیچاره رو ببینی نه اینکه حقشونو بالا بکشی یک کوزه آب هم روش

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۴:۰۴ ب.ظ:

  درست میگی تازه الانشم عرب با اینهمه پول و ثروت کثافته مدینه برین روی سنگ فرش گرانیت ایتالیایی خراب کاری میکنن براشون دسشوئی ایتالیائی با شیر برقی و پله برقی گذاشتن تنبلی می کنن برون رو پله وایسن کنار خیابون کارشونو می کنن !

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۴:۱۱ ب.ظ:

  شما اول پارس بودن خودت را ثابت کن بعد در مورد پارسی زبانان قضاوت کن قلبت از عشق ارزنه روم دار کنده میشه!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۱۴, ۱۳۸۸ در۳:۵۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با درود
  طبق تحقیقات همه ی انسانها به طور غریزی از ازدواج با خویشان متنفرند و حتی بشماری از حیوانات. تنها چیزی که برای رسیدن به حقیقت لازم است این است که ایرانیان و یونانیان همه انسان بوده اند و بطور قطع هرگز در جوامع بشری از آغاز تا کنون ازدواج با محارم در مردم هیچ جای دنیا عمومی نبوده و نیست. و ممکن است در خانواده های اندکی وجود داشته است. و محض اطلاع دوستان بگویم بنیان های خانواده در ایران در بیش از ۸۰۰۰ سال قبل تشکیل شده است و خواهش میکنم از افرادی که اطلاعات ناقصی از کتب قدیم جمع آوری میکنند. بر اساس جزء، بر کل جامع قضاوت نکنند. و اگر بدنبال نقش زن و خانواده ها در ایران قبل از اسلام می گردید سری بزنید به عشایر بختیاری و اردبیل و یا تالش و یا اندکی به جامع هند و تاجیکستان که همه ی این ها آیینه ی تمام از فرهنگ مردم مهربان ایران زمین هستند.
  به از راستی در جهان پیشه نیست (فردوسی بزرگ)

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۶, ۱۳۸۸ در۲:۴۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با درود بیکران

  به راستی باید سپاسگزار این همه تلاش شما بود

  واقعا ممنون

  هماره شاد،تندرست و سرفراز باشید

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۴, ۱۳۸۹ در۲:۵۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  من واقعا” براتون متاسفم که این چرت وپرت هارو توسایت نوشتین حتما” اسم خودتون رو هم ایرانی گذاشتین .هیج ایرانی اصیلی این چرندیات رو باور نمی کنه فکر کردین پادشاهان بزرگ ما مثل شیخ های امروزی هستند که روزی یه زن صیغه می کنند

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۴:۰۸ ب.ظ:

  والا خوبه که تمام دنیا پره که کوروش کبیر یک زن بیشتر نداشت و بعد مرگش تا آخر عمر ازدواج نکرد ضمنا در جای دیگر وبلاگ از ارج نهادن شاهان ساسانی به زن در کتبه بیستون گفته بودین و اینکه اسم دخترش را قبل پسراش در کتبه نوشته بعد همین آدم بیاد زن حائضش رو برای مدت پریودش تو دخمه کنه و مجبورش کنه خودش رو باادار گاو غسل بده !!!١

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۵, ۱۳۸۹ در۱:۴۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  سلام

  مطالب جالبی بود .

  امیدوارم همیشه شاد باشید

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۱۹, ۱۳۸۹ در۶:۲۴ ب.ظ
  پیوندیکتا

  متاسفم
  ما ایرانی ها عادت کردیم فرهنگ خودمون رو بکوبیم از تاریخ گرفته تا آداب و سنن تا شکست ایرانیان رو که به فتح شکوهمند مسلمانان یاد می کنیم همون فتحی که باعث تجارت زنان دختران و پسران ایرانی به عنوان غلامان و کنیزان در بازارهای برده فروشی مدینه منوره شد براستی گذاشتن این همه اراجیف چه معنی می تونه داشته باشه

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۳۰, ۱۳۸۹ در۱۱:۱۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با سلام -اعراب و ترکان قبل از پیامبر اسلام به هیچ موجود مونس و محارم رحم نکرده و ارتباط جنسی داشتند. این پیامبر اسلام بود که قوانین الهی را به اعراب و به ترکان و دنیا ابلاغ نمود.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱, ۱۳۸۹ در۱۱:۲۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  آیا آلب ارسلان ترک که با آئین ازدواج با محارم مبارزه کرد واقعا اسلام آورده بود و آن را به دلیل شرایط زمان ساسانی پنهان می کرد برخی ترکان او را منتسب به مکتب “پان ترکیسم اسلامی “میدانند. آیا واقعا علت درگیری بهرام گور با او بر سر از دواج بهرام با خواهرش گردویه بود؟

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۶, ۱۳۸۹ در۱۱:۵۲ ق.ظ
  پیوندیکتا

  چرا در فیلم ۳۰۰ به خوک استناد شده است ؟
  سازنده فیلم ۳۰۰ دارای انگیزه تفرقه در کشور ایران بوده و نباید از اهانت آن به فارسی زبانان باستان یا باستان گرایان فارسی زبان خوشحال بود چرا که برخی باستان گرایان سیاسی علیرغم افتخار به گذشته‌های تاریخی ممکن است نژادپرست نباشند در هر حال فیلم ۳۰۰تعبیر خوک یا خوک دوده را به معنی xevdodeh که نوعی از دواج با محارم در ایران قبل از اسلام بوده برای وصف فارس های باستانی و نه همه ایرانی ها یا فارس های فعلی درست می داند. چرا که از نظر تهیه کننده فیلم ۳۰۰ خوک نمونه بارز حیوانی است که در تولید نسل کردن( تشبیه کرده به ازدواج با محارم از سوی انسان های باستانی و قبل از اسلام در ایران) تفاوتی میان فرزند خود با دیگر خوک ها قایل نیست.ولی خر یا گاو به چنین ویژگی شناخته نمی شود.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • خرداد ۱۷, ۱۳۸۹ در۷:۴۷ ق.ظ
  پیوندیکتا

  مورخ و اکبرزاه
  ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر اسلام که بیش از ۵۰ سال داشت با عایشه ۹ ساله ازدواج کرد حتما شمای عرب پرست خواهید گفت که این در میان عرب بادیه نشین رسم بوده و اشکالی نداره ولی در مورد ایرانیان باستان فرق میکنه آنها در جهالت و ننگ زندگی میکردند تا اسلام با شرف شما از راه رسید ایرانیان رو سر عقل آورد جون به جونتون کنند عرب پرستید و ضد ایرانی درست مثل لشکر اسلام باستان.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۳, ۱۳۸۹ در۲:۵۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  یک تارخ جفای بشریت برزن. تا زورمداری باشد ظلم و ستم هم هست. شرمندگی در رویاروئی با ستمی که بر زن این موجودی که برای عشق ورزی و لطافت و نوازش آفریده شده.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۲, ۱۳۹۰ در۱۱:۵۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  با درود
  خدمت آقای کاظمی باید بگم تو یا عرب هستی که اگه باشی شرایط خودت و نیاکانت از اینی که نوشتی بدتره!
  یا اگه ایرانی هستی باید بپذیری که اون ها هم نیاکان خودت بودن…
  چرت و پرت هایی که شما لطف کردید نوشتید بیشتر شبیه رسوم عرب های همیشه جاهله سن ۱۵ سالگی برای دختر و پسر فقط یک سن قانونی (سن تکلیف) نه سن ازدواج اجباری برای دختران
  از اینم بهتره که دختر بچه ی ۹ ساله رو بپیچونن تو ملافه!!!
  این اسلام که مرد رو از زن بالاتر می دونه نه آیین زرتشت
  اگر اینطور بود چطور بزرگ آموزگار زرتشت به دخترش اجازه داد همسرشو خودش انتخاب کنه و فقط دخترشو راهنمایی کرد
  شما بیاید بگید کجای کتاب سروده های گاتها اینا رو نوشته
  زن در ایران باستان از جایگاه بالایی بر خورددار بوده و من به همه ی کسانی که مرد رو از زن بالاتر می دونند می گم براتون متاسفم چون این رو حیوانات هم می دونن که بین جنس نر و ماده فرقی نیست
  تن کوروش بزرگ در قبر می لرزد و روحش آرامش نخواهد داشت اگر بداند مردمان سرزمین پارس چنین حرف هایی می زنند.
  در پایان از دارا, میلاد, میثم, اشکان, اتوسا, هادی و میهن پرست برای حرف های کوبنده یشان سپاسگزارم
  به sara, رامین, کیارش, hadis, سیاوش و ماه پری می گویم کمی درنگ کنید اول تحقیق کنید بعد این چرت و پرت هارو باور کنید
  و به تازی پرستان محترم:محمدباقرابراهیمیان,اکبر زاده, مورخ و اکبری می گویم برای شما متاسفم و احتمالا در نژاد شما یک رگه ی عرب وجود دارد و بسیار نادان هستید!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آذر ۱, ۱۳۹۰ در۹:۴۰ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام بااین اطلاعاتی که شمابدست آوردیدبه اینجامیرسیم که ماازنسل زناهستیم چون مشخص نیست که ماحلال زاده هستیم به قول شمایانه خواهش میکنم دربدست آوردن تحقیقاتتون بیشتردقت کنیدچون باعث میشه تمام زندگی مازیرسوال بره

  [پاسخ]

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X

Pin It on Pinterest

X