آمازیس فرعون مصر

آمازیس فرعون مصر

[۱] فرعون (پادشاه) مصر از سال ۵۶۸ تا ۵۲۵ پیش از میلاد مسیح زمام امور را در سلسلۀ بیست و ششم در دست داشته است.وی در منابع مصری به آموزیس نیز معروف است. یونانیان نام آمازیس را از واژۀ مصری آن تحت عناوین «آهموزۀ»[۲] و «یاهموزه»[۳] گرفته اند[۴]. او در واقع یک سرباز مزدور لیبیایی الاصل بود که در سپاه خدمت می کرد و به سلطنت رسید. وی در نبرد کیرنه که میان آپریس [۵] چهارمین فرعون از سلسلۀ بیست و ششم یا یونانیان درگرفت، به خیانت متهم شده بود. [۶] و زمام داری بی کفایت به شمار آمده است. آمازیس در میان نظامیان همرزم محبوبیت کم نظیری داشت.

از آپریس تنها معدودی از نظامیان مصری حمایت می کردند. نظامیان هم رزم و هم پیمانی آمازیس او را به عنوان فرعون مصر پذیرفته و مدتی کوتاه وی و آپریس همزمان زمام دار بوده اند. با گذشت مدت زمان کوتاهی، تحمل آپریس برای آمازیس دیگر ناممکن شد و این خواست مردم مصر نیز بود که آپریس از صحنه های سیاسی و حکومتی به کنار برود. در این زمان نبوکدنصر پادشاه به فلسطین لشکرکشی کرد و آن سرزمین را از زیر سلطۀ مصریان بیرون آورد. با تمام این تفاصیل مورخان آمازیس را فرعون با احتیاط به شمار آورده اند. او تاج پادشاهی خود را مدیون و مرهون لیبیایی ها بود، زیرا او خود یک سرباز مزدور لیبیایی بوده است. وی براین اساس موازنه ای میان مزدوران لیبیایی و یونانی در مصر به وجود آورد. با این عمل وی توانست قبرس را باجگذار خود و در حوزۀ مدیترانه اعتبار سیاسی قابل توجهی کسب نماید. وی مناسابات سودمندی را  نیز با حاکمان پیرامون واحۀ سیوه برقرار کرد و به تدریج کلنی های آن ناحیه را به خود وابسته نمود.

همچنین بخوانید:  از افسانه تا حقیقت - ماجرای شهر گمشده هیراکلیون

وی وفاداری و خدمتگزاری خود را به آمون و معابد او در تب در درجۀ اول اهمیت و اولویت قرار داد و به این ترتیب مصر یک بار دیگر در زنجیرۀ قدرت های و مورد توجه منطقۀ مدیترانه قرار گرفت و قرنها مصر در همین زنجیره ماند.

آمازیس با یونانیان  مناسبات حسنه ای برقرار کرد و به آنان اجازه داد تا در نواحی شرق دلتا، و ناوکراتیس تأسیسات ، کارگاه های تولیدی و دفاتر بازرگانی دایر کنند. این امر زمینه ای برای تأثیرگذاری فرهنگ مصری بر فرهنگ یونان درآینده شد. از جمله این تأثیرگذاری در عرصه های هنری مورد تأیید قرار گرفته است. او باکرزوس[۷] پادشاه لیدی و پولیکرات[۸] جبار ساموس مناسباتی برقرار کرد، ولی نتوانست امپراطوری مقتدری چون امپراطوری آشور و بابل را به وجود آورد. سرانجام در سال ۵۲۵ پیش از میلاد مسیح همزمان با روی کار آمدن پسرش پسامتیخ، کمبوجیه پادشاه پارسیان مصر را به تصرف خود درآورد.

[۱] . Amasis (568-525  v.Ch)

[۲] . Ahmose

[۳] . Iahmose

[۴] . Herzfeld, H. S. 69

[۵] . Apries

[۶] . Saiitische Dynastie

[۷] . Kroisos

[۸] . Polykraes

منبع : کتاب تاریخ مصر

نویسنده : دکتر اردشیر خدادادیان

نشر الکترونیکی سایت

بابک زارع

بابک زارع هستم | نویسنده و مدیر وب‌سایت تاریخ ما | از ایام کودکی علاقه بخصوصی به تاریخ (بخصوص تاریخ ایران) داشتم | امیدوارم با مطالبی که با دیگر دوستان در سایت تاریخ‌ما قرار می‌دهیم مثمر ثمر واقع شود.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن