سلسله های عتیق مصر

دورۀ سلسله های یکم و دوم تاریخ مصر را در اصطلاح، دورۀ می نامند. در اساطیر مربوط به تاریخ مصر از شخصیتی افسانه ای به نام () نام شده است که موفق گردید دو بخش مصر سفلی و علیا را متحد نموده و کشور یکپارچه ای را تشکیل داده و خود به عنوان فرمانروای آن کشور نخستین سلسلۀ تاریخ مصر را بنیان گذارد. با یگانگی مصر علیا و سفلی، نخستین ملت را در تاریخ پدید آورد و مِنس نخستین فرمانروایی شد که بعدها «فرعون» نامیده شد.

در منابع تاریخی از شخصی به نام (نارمِـر) نام برده می شود که بنیانگذار سلسلۀ یکم مصر بوده است. به احتمال فراوان این دو نام یک شخصیت بوده اند. پایتخت سلسلۀ یکم شهر «ممفیس» بوده است. به نظر می رسد یکی از شهرهای مهم آن زمان «» بوده است و این گمان از آنجا ناشی می شود که مقبرۀ شش نفر از پادشاهان سلسلۀ یکم در قرار دارد.

مشهورترین فرمانروایان سلسلۀ یکم مصر عبارت بودند از: ۱٫ مِنِس (نارمِـر) ۲٫ (هور ) ۳٫ (زِر) ۴٫ (اُ آجی) ۵٫ اُدیمو (دِن) ۶٫ (اِنزیب) ۷٫ سَمِرخِت ۸٫ کا آ.

از روی الواح، کتیبه ها و آگاهی های مربوط به مقبره های این فرمانروایان، تاریخ زندگانی سیاسی، تاریخ اجتماعی، هنر و برخی از مسائل آن دوران برای ما روشن شده است. از جملۀ این آگاهی ها مسائلی در خصوص برگزاری «»، سرشماری در مصر، ترقیات صنعتی و تکامل هنر می باشد.

نام پادشاهان سلسلۀ دوم عبارتند از: ۱٫ هوتِب سِخِمُویی ۲٫ رانِب ۳٫ ۴٫ خاسِخِم. برای نخستین بار در این دوره از «آپیس» گاو مقدس مصریان نام برده شده است.

برچیده از تاریخ تمدن های مشرق زمین

نوشتۀ

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی پارسی زاد دانشجوی کارشناسی تاریخ

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar