نویسنده: بابک زارع

نقش دین در مصر باستان

خدایان آسمانی- خورشید خدا- گیاه خدایان- جانور خدایان- خدایان روابط جنسی- خدایان بشری- اوزیریس- ایسیس و هوروس- خرده خدایان- کاهنان- عقیده خلود- مرده‌نامه- اعترافات منفی- سحر- فساد دین در مصر...

نقش هنر در مصر باستان

معماری- مجسمه‌سازی در دوره‌های سلطنت قدیم و میانه و امپراطوری وسائیسی- نقش برجسته- نقاشی- هنرهای کوچک- موسیقی- هنرمندان بزرگترین عامل تمدن مصری قدیم همان عامل و عنصر هنر است. در...

نقش علوم در مصر باستان

منشأ علوم مصری – ریاضیات- علم نجوم و تقویم- تشریح و زیستشناسی- پزشکی و جراحی و بهداشت اغلب دانشمندان مصری از کاهنان بودند، چه دور از ناراحتیها و نگرانیهای زندگی...

ادبیات در مصر باستان

ادبیات در مصر باستان

متنها و کتابخانه‌ها- سندباد مصری- داستان سینوحه – داستانهای خیالی- قطعه‌ای عاشقانه – غزلیات – تاریخ- انقلاب ادبی بیشتر آنچه از ادبیات مصری قدیم برجای مانده به خط «مقدس» نوشته...

چیز نویسی در مصر باستان

تعلیم و تربیت- مدارس دولتی- کاغذ و مرکب- مراحل مختلف تکامل خطنویسی- اشکال خطنویسی مصری کاهنان مصری مقدمات علوم را، در مدارسی که پیوسته به معابد بود، به فرزندان خانواده‌های...

دولت ها در مصر باستان

دستگاه اداری و کارمندان- قوانین- وزیر- فرعون شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از این منشیها نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه می‌داشتند. بعضی از لوحهای قدیمی...

صناعت در مصر باستان

معدنچیان- صنعتگران- کارگران- مهندسان- حمل و نقل- چاپار- بازرگانی و امور مالی- منشیها رفته رفته، در نتیجه کار کشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می‌شد؛ به همین جهت قسمتی از...

کشاورزی در مصر باستان

کشاورزی در مصر باستان

در پشت سر این شاهان و ملکه‌ها پیادگان ناشناخته صحنه شطرنج می‌زیستند؛ آن سوی کاخها و معابد واهرام، کارگران شهرها و کشاورزان مزارع به سر می‌بردند. هرودوت، همان گونه که...