تاریخ ما واپسین جستارها

روز خجسته‌ی « لا با»

روز خجسته‌ی « لا با»

در فرهنگ چین، در روز هشتم دوازدهمین ماه سال، عیدی برگزار می‌شود که « لا با» نام دارد. لا به معنی یک نوع مراسم دعایی در گذشته‌های بسیار دور است...

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

در گذشته‌های دور و در دوران انسان‌های نخستین، انسان‌ها از استخوان، سوزن درست می‌کردند. سوزن‌هایی در اروپا توسط باستان شناسان پیدا شده است که کیفیت پایینی دارند. اما یک سری...

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند (عکس) اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند (عکس)   در طول تاریخ و تمدن اتفاقات جالب و مهمی می افتد در ادامه با اتفاقات تاریخی که بسیار جالب...

پارک عشاق ایروان

پارک عشاق ایروان

پارک عشاق ایروان یکی از زیباترین و بزرگترین پارک‌های کشور ارمنستان است   پارک عشاق ایروان یکی از زیباترین و وسیع‌ترین پارک‌های کشور ارمنستان و پایتخت آن شهر ایروان است...