آتش سوزی بزرگ بالتیمور

آتش سوزی بزرگ بالتیمور که ۱۱۳ سال قبل رخ داد بخش اعظمی از مرکز شهر را که شامل حدود ۱۵۰۰ ساختمان می‌شد نابود کرد و طی آن ۱۲۳۱ آتش‌نشان به...