تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اتش سوزی های بزرگ

آتش سوزی بزرگ بالتیمور

آتش سوزی بزرگ بالتیمور که ۱۱۳ سال قبل رخ داد بخش اعظمی از مرکز شهر را که شامل حدود ۱۵۰۰ ساختمان می‌شد نابود کرد و طی آن ۱۲۳۱ آتش‌نشان به مهار آتش پرداختند. در ادامه تصاویری از این آتش سوزی را می‌بینید.نور ناشی از آتش سوزی در شب شهر را…