مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سی‌شوناگون- کامو نوچومی آرای هاکوزکی هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثیر او در مقاله‌نگاری، که شاید دلاویز‌ترین شاخه ادب ژاپنی باشد، عظیم است. قهرمان این حوزه هم،...