تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

بانو سي‌شوناگون

مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سي‌شوناگون- كامو نوچومي آراي هاكوزكي هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثير او در مقاله‌نگاري، كه شايد دلاويز‌ترين شاخة ادب ژاپني باشد، عظيم است. قهرمان اين حوزه هم، مانند قهرمان حوزة داستان‌نويسي، يك زن است: بانو سي‌شوناگون، صاحب…