برچسب: بودا

بودا چه گفت؟

بودا چه گفت؟

وقتی زندگی سیدارتا گوتاما (معرف یا آموزنده بودیسم) ویا مهاویرا (معرف آیین جین) را که بسیار به هم شبیه هستند مطالعه می‌کنید ؛ با دو چهره بسیار آرمانی این جهانی...

آیین بودا در ایران

بوداگرایی در ایران به حدود قرن‌های پنجم و ششم پیش از میلاد، یعنی زمان زندگی بودا می‌رسد. یک افسانه پالی می‌گوید که گسترش آیین بودا به بلخ بدست دو برادر...

تاريخ بعدي آيين بودا

تاریخ بعدی آیین بودا

اوج آیین بودا – دو ارابه – «مهایانه» – آیین بودا – آیین رواقی و مسیحیت – برچیده شدن آیین بودا – اشاعه آن به : سیلان، برمه، ترکستان، تبت،...

آخرين روزهاي بودا

آخرین روزهای بودا

  معجزات او- دیدارش از خانه پدری- رهروان بودایی- مرگ از این فلسفه والا می‌گذریم و به افسانه‌های ساده‌ای رو می‌آوریم که تنها چیزهایی است که ما درباره بقیه زندگانی...

تعلیم بودا

تعلیم بودا

چهره استاد- روشهای او- چهار حقیقت عالی- راه هشتگانه- پنج دستور اخلاقی- بودا و مسیح- مکتب لاادری بودا و ضدیت او با تفوق روحانیون- الحاد او- روانشناسی بی‌روان او- معنی...

افسانه بودا

افسانه بودا

زمینه آیین بودا- تولد شگفت‌آور- جوانی- رنجهای زندگی- گریزاز خانه- سالهای ریاضت‌کشی- روشنفکری- بینش نیروانه امروز، از ورای ۲۵۰۰ سال، پی‌بردن به چگونگی آن شرایط اقتصادی، سیاسی، و اخلاقیی که...

مرتدها در آیین بودا

مرتدها در آیین بودا

شکاکان- نیهیلیستها- سوفسطاییان- ملحدان- ماده‌گرایان دینهای بدون خدا از خود اوپانیشادها پیداست که درهمان زمان هم شکاکهایی بودند. گاهی فرزانگانی برهمنان را به ریشخند می‌گرفتند، چنانکه چاندوگیه اوپانیشاد برهمنان درستی...