تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تاریخ ژاپن باستان

راز پیکره های گلی Dohu

در سال‌های اخیر، بیش از 18 هزار شی باستانی عجیب به شکل مجسمه کوچک در سرتاسر ژاپن کشف شده است. این مجسمه‌های گلی بین 2 تا 10 هزار سال قدمت داشته و هر کدام با دیگری تفاوت دارند. این که این اشیا چه هستند و یا برای چه…

تسلیم نشدن سربازان ژاپنی

وقتی امپراتور هیروهیتو در پایان جنگ جهانی دوم تسلیم شدن ژاپن را اعلام کرد، میلیون ها ژاپنی که جنگ طولانی را تحمل کرده بودند آرام و خوشحال شدند اما همه حاضر نبودند سلاح خود را زمین بگذارند. سربازان ژاپنی که آموخته بودند تا زمان مرگشان باید…

تاریخ سامورایی ها

گفت و گو با قدرت الله ذاکری، پژوهشگر حوزه فرهنگ ژاپن درباره سامورایی ها این که چرا منش آدم هایی آن قدر خشن تبدیل به فرهنگی محترم و ماندگار شد.سامورایی ها را با موهای دم اسبی و جلوی سر تراشیده شان به یاد داریم و شمشیرهایشان. این که تا…

امپراطوری جدید ژاپن

مباني متزلزل تمدن جديد- علل امپرياليسم ژاپن- مطالبات بيست و يك‌گانه- كنفرانس واشينگتن- قانون مهاجرت 1924- حمله به منچوري- كشور جديد- ژاپن و روسيه- ژاپن و اروپا- آيا بايد امريكا با ژاپن بجنگد؟ ژاپن جديد، باوجود ترقي سريع خود، پا بر…

انقلاب فرهنگی در ژاپن

تجدد در پوشش- تجدد در آداب- شخصيت ژاپني- تحول اخلاق و زناشويي- دين- علم- پزشكي ژاپن- هنر و ذوق- زبان و آموزش و پرورش- داستانهاي ناتوراليستي- شعر جديد آيا انقلاب صنعتي ژاپن مردم آن سرزمين را هم دگرگون كرده است؟ در اين زمينه پاره‌اي…

انقلاب صنعتی در ژاپن

صنعتي شدن ژاپن- كارخانه‌ها- دستمزد- اعتصاب- فقر- نظر ژاپنيان ژاپن در طي نيم قرن همة وجوه حيات را دگرگون كرد. برزگران، با آنكه از شر فقر نرستند، آزاد شدند. هر برزگر مي‌توانست، با پرداخت مال‌الاجاره يا ماليات ساليانه به حكومت، صاحب زمين…

‌انقلاب سیاسی در ژاپن

انحطاط حكومت شوگوني- پيشتازي امر امپراطور- غرب‌گرايي ژاپن- تجديد سازميكا- اعادة اقتداراتان سياسي جامعه- قانون اساسي جديد- قوانين- ارتش- جنگ با روسيه- نتايج سياسي آن مرگ تمدن يك جامعه بندرت معلول علل برونمرزي است. پيش از آنكه نفوذ يا…

هنر و تمدن ژاپنی

نگاهي به گذشته- عوامل متباين- ارزيابي- سقوط ژاپن باستان فن گراوورسازي تقريباً بازپسين جلوة تمدن ظريف و پرداخته‌اي بود كه بر اثر برخورد با صناعت غربي درهم شكست، همچنانكه شايد بدبيني فلسفة كنوني مغرب‌زمين آخرين جلوة تمدني باشد كه قهراً…

گراوورسازی در ژاپن

نحله اوكي‌يويه- بنيادگذاران آن- استادان آن- هوكوسايي- هيروشيگه يكي از شوخيهاي تاريخ اين است كه كم‌اعتبارترين هنر ژاپن وسيلة معرفي و اشاعة هنر ژاپني در مغرب زمين شده است. گراوورسازي در اواسط قرن هجدهم، يعني پانصد سال پس از آنكه بوداييان…

نقاشی در فرهنگ ژاپن

اشكالات اين بحث- روشها و مواد- صورتها و انديشه‌ها- ورود نقاشان كره‌اي و الهام بوداييان- مكتب توسا- بازگشت به سبك چيني- سس‌شي‌‌يو- نحلة كانو- كويتسو و كورين- نحلة رئاليسم شناخت نقاشي ژاپني بيش از شناخت ساير موضوعاتي كه در اين صفحات به…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

سفالگری در ژاپن

الهام چين- سفالگران هيزن- سفالگري و چاي- آوردن فن چيني‌سازي از هيزن به كاگا- قرن نوزدهم همچنانكه اروپاي شمال باختري تمدن خود را عيناً از يونان و روم وارد نكرد، ژاپن نيز صرفاً به تقليد تمدن كره و چين نپرداخت. مي‌توان اقوام خاور دور را،…

فلزکاری و مجسمه‌سازی در ژاپن

شمشير- آيينه – مجسمه‌هاي سه‌گانه در هوري يوجي- مجسمه‌هاي كلان- دين و پيكرتراشي شمشير ساموراي از مسكن او محكمتر بود، زيرا فلزكاران ژاپني براي آنكه تيغهايي برتر از شمشيرهاي دمشق و طليطله بسازند، سخت تلاش مي‌ورزيدند. شمشير ژاپني، كه با يك…

معماری ژاپنی

معابد – قصور- مقبرة اي‌يه‌ياسو- منازل در سال 594، ملكه سوي‌كو، چون آيين بودايي را ديني برحق يا براي مصالح خود سودمند يافت، امر به ساختن معابد بودايي در سراسر مملكت كرد. نايب‌السلطنه شوتوكو تايشي، كه مأمور اين مهم شد، روحانيان و معماران…

هنرهای فرعی در فرهنگ ژاپن

تقليد خلاق- موسيقي و رقص- اينرو و نتسوكه- هيداري جينگارو- لاك كاري قوالب هنري و همچنين تقريباً همة صور خارجي زندگي ژاپني از چين گرفته شده است. اما روح يا نيروي دروني هنرها و ساير تجليات حيات ژاپني از آن ژاپنيان است. موجي كه در قرن هفتم…

نقش نمایش در فرهنگ ژاپن

نمايش بزمي- مشخصات آن- تئاتر مردم – شكسپير ژاپن- داوري فهم نمايش ژاپن دشوارتر از فهم هنرهاي ديگر آن سامان است. ما، با جريان تئاتر انگليسي- از هنري چهارم تا ماري استوارت- خو گرفته‌ايم، چگونه مي‌توانيم نمايش بزمي ژاپني را كه «نو» خوانده…