بطلمیوس یکم (سوتر) پادشاه مصر

زمان به دنیا آمدن وی تقربیاً ۳۶۷ پیش از میلاد مسیح بوده است. این زمان از قول مورخان یونانی در منابع تاریخی ذکر شده است. کرونیست ها رومی –  بیزانسی...