برچسب: کلئوپاترا

رازهای جدید از مصر باستان

فرهنگ پاپ غرق در تصاویر فراعنه و ملکه هایشان با چشمان سرمه کشیده است. آیا مصریان باستان در حد افراط خود شیفته بودند و یا ما معیارهای امروزی خودمان را...

عاشقان معروف مصر باستان : کلئوپاترا و ژنرال رومی ـ مارک آنتونی

عاشقان معروف مصر باستان : کلئوپاترا و ژنرال رومی ـ مارک آنتونی

باستان‌شناسان از کاوش مقبره‌ی عاشقان معروف مصر باستان، کلئوپاترا و ژنرال رومی ـ مارک آنتونی ـ در اواخر امسال خبر دادند. زاهی هواس ـ باستان‌شناسی که مسؤولیت این کاوش را...