مرور رده

دین و آیین مزدک

 

مزدک از روحانیون زرتشتی بود که به دو اصل نور و ظلمت و رهایی نور معتقد بود و می‌گفت انسان باید از لذت های دنیوی دست بکشد . مزدک برخلاف اعتقاد مانی  ، ازدواج را منع نمی‌کرد و عقیده اش داشتن یک همسر بود . مزدکیان گیاه خوار بودند و بر این عقیده پایبند بودند که با کردار نیک و بدون انجام امور ظاهری دینی می‌توانند رستگار شوند .

اعتقادنامه

وضیحى درباره اعتقادنامه هاى مسیحى: بروزمناقشاتواختلافات فكرىوعقیدتى وظهورفرقه هاى بدعت گذار وجریان هاى دگراندیش، جامعه مسیحى را ناگزیر ساخت كه براى حفظ انسجامویكپارچگى درونى خود، اعتقادات و مبانى پذیرفته شده اش را در قالب بیانیه هایى فشرده…

میستى سیزم (عرفان)

Rufuse M. Jones «میستى سیزم»، در كاربرد محاوره اى عمومى، كلمه اى است با دلالت بسیار نامتعیّن. در این اواخر میستى سیزم را به عنوان معادل دو واژه آلمانى، كه ویژگى هاى متفاوت دارند،به كار مى بردند: براى (Mystizismus)، كه خود بر سه چیز اطلاق مى…

آیین مزدک

آیین مزدك كه به خُرّم («شاد» و «خوش») یا درست دین نیز شهره است، در دوره حكومت قُباد ِ ]اول[ (488 ـ 531)، شاهنشاه ساسانى، در ایران شكوفا شد. نام این دین برگرفته از نام مزدك، بنیادگذار آن است. مفاهیم اجتماعى آیین مزدك مهم است، به ویژه به این…