ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن
فرهاد
مهمان
فرهاد

منبع خبر شما کجاست؟
آیا منبع خبر را خودتان بررسی کردید؟
آیا به عنوان یک محقق تاریخ از فلسفه تاسیس قلعه الموت اطلاع دارید و این فلسفه را با این عکس خیالی مقایسه کردید؟
جای تاسف داره چشم بسته اخبار را نشر میدید