چوان جوئو: کتیبه هاى سنگى کوهستان

کوه “جیو ژى” به معنى (روز نهم) در شهرستان “فنگ جو” شهر “نن ان” یادگاریست از روزهاى مردان دریایى!

عکس سفر به چوان جوئو: کتیبه هاى سنگى کوهستان %da%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a6%d9%88-%d9%83%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b3%d9%86%da%af%d9%89-%d9%83%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

مردانى که همه ساله در روز نهم از ماه نهم براى سفرى امن و بدون خطر گرد هم مى آمدند و در مراسمى ویژه براى وزیدن باد دعا مى کردند! چرا که این وزش باد بود که چرخ زندگیشان را به چرخش در مى آورد و بادبان هاى زندگیشان با باد موافق رو به پیشرفت مى رفت! کتیبه هاى سنگى دعا براى وزش باد مربوط به سلسله سونگ که در این کوهستان قرار دارد، در لیست تاریخى حفظ آثار ملى در سال ١٩٩٨ قرار گرفت! تعداد این کتیبه ها به ٧۵ مى رسد که شامل ١٣ کتیبه درباره دعا براى باد، ١۵قطعه درباره مناظر زیبا، ١١قطعه از اشعار ثبت شده سفر به کوهستان، ٢٩ تکه از اسامى شخصیت هاى معروف که از این جا بازدید کرده اند و مهم تر از همه ١٠ تکه از نیایش خدایان دریا براى سفر سالم و امن و موفقیت آمیز است که از ١١٧۴ تا ١٢٢۶ حکاکى شده است! این ها نادرترین آثار باقى مانده از دوران “تجارت جاده ابریشم” در شهر “چوئن جوئو” است.

عکس سفر به چوان جوئو: کتیبه هاى سنگى کوهستان %da%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a6%d9%88-%d9%83%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b3%d9%86%da%af%d9%89-%d9%83%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

عکس سفر به چوان جوئو: کتیبه هاى سنگى کوهستان %da%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a6%d9%88-%d9%83%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b3%d9%86%da%af%d9%89-%d9%83%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

عکس سفر به چوان جوئو: کتیبه هاى سنگى کوهستان %da%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a6%d9%88-%d9%83%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b3%d9%86%da%af%d9%89-%d9%83%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 Tarikhema.org

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن