الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku /

این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت  Šubanit ، شاگرد آتانو Attanu  ،کاهن عالی مقام، چوپان بلند مرتبه، کار گزار نیق مه پا  Niqmepa ، پادشاه اوگاریت می نامد. ضمن آن‌که بسیار احتمال دارد که الی ملک به‌عنوان یک کاهن باسواد و بسیار کار آزموده  با مطالب مربوط به مراسم و اسطوره‌ها که به‌صورت شفاهی انتقال‌یافته است، آشنا باشد، لزوماً نمی‌توان نتیجه گرفت که او فقط این‌ها را نوشته باشد. اگرچه فهم صنایع شعری در اوگاریت هنوز کامل نیست ولی نشان داده‌شده است که وی مؤلفی مبتکر بوده و سبک و زبان خاص داشته است. در همۀ آثارش چندین تشابه ساختاری و همچنین یک گونه خداشناسی وجود دارد که قصه‌های گوناگون در ارجاعات و صفاتی را که نیز از ویژگی‌های حماسۀ هومری است، به هم پیوند می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن