للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/

الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا پادشاه برمی‌آید. للوانی تحت نفوذ هوریانی ها به‌صورت مؤنث درآمد و با آلّانی Allani و ارش کی گال بین‌النهرینی یکسان شناخته شد. بدین گونه این الهه، به‌صورت الهۀ مهمی درآمد که ملکۀ پودوحپا Puduhepa از او استمداد می‌کرد. بعدها للوانی ظاهراً جنبه‌های خورشیدی را کسب کرد و شاید به علت یک فرایند بیشتر شبیه شدن به آرینای خورشید _ الهه هیتی ها بود که به‌نوبۀ خود، جنبه‌های ساکنان جهان فرودین را به دست آورد.

 

Image result for Anatolian goddess

یک الهه باستانی

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن