نین خورسانگا ، الهه سومری

نین خورسانگا/نین خورساگ/Ninhursanga/Ninhursag/

الهۀ سومری «بانوی خورساگ» (سرزمین سنگی بیابانی بر طبق گفتۀ یاکوبسن). اسطورۀ لوگال.اِ lugal. E(_نی نورتا) توضیح می‌دهد که چگونه این لقب به‌وسیلۀ پسرش نی نورتا به او داده‌شده بعد از آن‌که نی نورتا دشمنان خود را شکست داد و صخره های خورساگ را برافراشت.

نین خورساگ یکی از اسامی فراوان مادر-الهه باستان است. این الهه برای نخستین بار در فهرست خدایان فارا نام برده شده است. القاب او شامل «مادرِ خدایان» و «مادر همۀ کودکان» است. این الهه در کیش، لاگاش و تل عبید Tell Obeid، پرستشگاه‌هایی داشت. معبد کیش موضوع یک سرود باستانی است. این خود مرکز پرستش این الهه از دورۀ سلسله‌ای پیشین تا سلسلۀ بابال کهن بود. پس‌ازاین دوره، اهمیت خود را به سود ادب Adab از دست داد. بسیاری از شاهان بین‌النهرین، از دورۀ سومری کهن تا نبوکدنصر Nebukadnazzar اول خود را محبوب نین خورساگ می‌دانستند و ادعا می‌کردند که پرستشگاه و محرآب‌هایی برای او ساخته اند. انته منا Entmena  و اوروای نیم اگی نا uruimiagina در کتیبه‌های خود می‌گویند که این الهه آن‌ها را شیر داده است.

در متون ادبی، نین خورساگ نقطه مقابل و آفریننده زن در متن انکی و نین خورساگ است. این الهه با چندین خدای مذکر غیر از اکی مربوط است. به‌عنوان مادر نی نورتا، او همسر انلیل بود. در روایت دیگری این الهه خواهر انلیل و همسر شول پائه šulpae فرمانروای حیوانات وحشی بود. چندین سرود، وظیفه ویژه او را به‌عنوان بانوی خورساگ یعنی تپه‌های کشت نشده توضیح می‌دهد این الهه بر رام کردن حیوانات وحشی به‌ویژه خرها می‌گرید و او همچنین مادر گله ها نام دارد.

 

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن