بزرگترین اثر تاریخی و اثر بیوگرافی در تاریخ چین

کتاب “شی جی” (یادداشتهای تاریخی) بزرگترین اثر تاریخی و اثر بیوگرافی در تاریخ چین بوده و در تاریخ و ادبیات چین بعد از آن تاریخ تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. این کتاب در قرن اول قبل از میلاد در سلسله “هان غربی ” نگاشته شد. در این اثر امور سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و تاریخی حدود ۳۰۰۰ ساله از چین باستان تا دوران “هان غربی” تشریح شده است. این کتاب اولین اثر تاریخی بیوگرافی چین است که قهرمانان آن شخصیتهای دوره های مختلف هستند.

قبل از تشریح نقش مهم “شی جی” در تاریخ شناسی و ادبیات چین باید نویسنده آن به نام”سی ما چیان” معرفی شود. “سی ما چیان” تاریخ شناس و ادیب در دوران سلسله “هان غربی” چین است. وی در یک خانواده ادیب متولد شده و پدر وی یک مقام دولتی در زمینه تاریخ بوده است. “سی” در کودکی نسبت به مسایل مختلف تفکر می کرد و در خصوص شخصیتها و رویدادهای تاریخی دیدگاه های خاصی داشت. هنگامی جوان بود برای آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و محصولات مناطق مختلف به بسیار مکانهای دیدنی و مناطق مختلف مسافرت کرد و مدارک زیادی در ارتباط با شخصیتها و رویدادهای تاریخی را جمع آوری نمود. چندی بعد، وی جایگزین پدرش در مقام دولتی شد و مسئولیت تألیف مدارک تاریخی دولت را برعهده گرفت. در آن زمان، مدارک تاریخی در ارتباط با زمانهای قبل دیدگاه های تاریخی مختلف در بر گرفت و بسیار تنگ نظرانه تهیه شده بود. “سی” ضمن تنظیم مدارک باستانی برای تالیف یک کتاب جامع تاریخی آماده شد. اما وی به علت یک رویداد سیاسی توسط دولت مجازات شد. وی از نظر بدنی و روحی بسیار آسیب دید. با وجود انتصاب مجدد وی در دولت روح و روان وی کاملأ تغییر کرده و تنها هدف او از زندگی خود تالیف کتاب یاد شده بود. وی طی ۱۳ سال کتاب “شی جی”را با ۱۰۳ مقاله وبیش از ۵۰۰ هزار کلمه به رشته تحریر در آورد.

این کتاب به پنج بخش “بن جی” ، “بیائو”، “شو”، “شی جیا” و “لیه جوان” تقسیم می شود و محورهای عمده آن شخصیتهای سیاسی مانند پادشاهان تاریخی است. در این پنج بخش رویدادهای متنوعی تشریح شده است. “بن جی” دوران رونق و زوال پادشاهان سلسله های تاریخی و رویدادهای بزرگ تاریخی را ثبت کرده ، “بیائو” با جدول های آن، رویدادهای بزرگ تاریخی در دوران مختلف تاریخ را نشان داده، “شو” تاریخچه علم نجوم، تقویم، آبیاری، اقتصاد، فرهنگ و غیره را ثبت کرده، “شی جیا” فعالیتها و رویدادهای دوک ها و اشراف سلسله های تاریخی را یاد داشت کرده و “لیه جوان” زندگی نامه شخصیتهای معتبر قشرهای مختلف سلسله های تاریخی و تاریخ برخی اقلیتهای ملی را ثبت کرده است.

“شی جی” یک یادداشت تاریخی واقعی است. “سی ما چیان” همانند تاریخ نویسان قبلی نبود که تالیف کتاب تاریخی را تمجیدی برای از دستآوردهای پادشاهان و مقامات با فضیلت و زمان سلسله خود بدانند. کتاب “شی جی” از کتب تاریخی جامعه فئودالی دیگر فراگیرتر است. “سی” نه تنها زمینه های سیاسی را شرح داده، بلکه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علم نجوم، جغرافیا و آداب و رسوم را مرتبط ساخته و آنها را یکپارچه کرده و یک جهان تاریخی غنی و پررنگ ایجاد نموده است. او سرنوشت خاصی داشت و به همین سبب، به انفجار نیروی حیاتی و تحقق ارزش های شخصی توجه می کرد. بنابراین، کتاب مذکور در مقایسه با کتابهای تاریخی گذشته بسیار متفاوت بوده و احساس عشق و نفرت در آن مشخص است. در این کتاب به طبقه حکمفرما به ویژه عالیترین گروه حاکم سلسله “هان” کنایه زده شد و از آنها انتقاد گردیده است، مخالفتهای مردمی گسترده با حکومت ستمگران منعکس گردیده و شخصیتهای قشر پایین مورد تمجید قرار گرفته اند. “سی” بسیاری رویدادهایی را که از لحاظ سنتی و تاریخی و اخلاقی شایسته تألیف در کتاب نبوده، در کتاب خود یادداشت کرده و به نظر وی این رویدادها پر ارزش بوده است.

کتاب “شی جی” ارزش ادبی زیادی دارد. ارزش به لحاظ هنری وی با استفاده از مدارک تاریخی واقعی، بسیاری شخصیتها را ترسیم کرده است. این شخصیتهای غیر عادی، جاذب ترین و مهمترین بخشهای کتاب را تشکیل می دهد.

شیوه تعریف “شی جی” ساده و زنده، ساختار آن روشن و جملات آن بسیار زیبا است. به ویژه تعریف صحنه های خیالی دلربایی و جذابیت کتاب را افزایش داده است. زبان این کتاب چکیده و ساده و روان بوده و “عالیترین دستآورد زبانی زبان دوران باستان چین” خوانده می شود

ممکن است شما دوست داشته باشید
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن