لوح طلای ارشام

ارشام

محتویات
   1. ارشام

ارشام

 

ارشام پدر بزرگ داریوش اول در همدان بر روی طلا کتیبه ای دارد.کاملا مشخص نیست که این کتیبه از خود او است یا بعدها برای او ساخته اند. ارشام در سال ۵۲۰ پ م زنده بوده زیرا این موضوع را داریوش در کتیبه شوش ذکر کرده است.ارشام سه پسر داشته و ما هم اکنون دو تا ی آنها را می شناسیم. هیشتاسپ پدر داریوش اول و فرنکه عموی داریوش اول و خزانه دار او . لوح ارشام در سال ۱۹۴۵ در همدان کشف شد

 

لوح طلای ارشام

 

 1. Aršâma \ xšâyathiya \ vazraka \ x

 2. šâyathiya \ xšâyathiyânâm \ x

 3. šâyathiya \ Pârsa \ Ariyâramna \ xš

 4. âyathiyahyâ \ puça \ Haxâmanišiya

 5. \ thâtiy \ Aršâma \ xšâyathiya \ Au

 6. ramazdâ \ baga \ vazraka \ hya \ mathiš

 7. ta \ bagânâm \ mâm \ xšâyathiya

 8. m \ akunauš \ hauv \ dahyâum \ P

 9. ârsam \ manâ \ frâbara \ tya \ ukâram

 10. \ uvaspam \ vašnâ \ Auramazdâha \ im

 11. âm \ dahyâum \ dârayâmiy \ mâm \

 12. Auramazdâ \ pâtuv \ utâmaiy \ v

 13. itham \ utâ \ imâm \ dahyâum \ tya \

 14. adam \ dârayâmiy \ hauv \ pâtuv

   

 

ارشام شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر آریارمنه یک هخامنشی.شاه ارشام می گوید : خدای بزرگ اهورامزدا بزرگترین خدا مرا شاه کرد.او به من سرزمین پارس را بخشید با مردم خوب و اسبان خوب .به لطف اهورامزدا من این سرزمین را نگه داشتم.باشد که اهورامزدا از من محافظت کند.و از کاخ سلطنتی من.و از این سرزمینی که گفتم محافظت کند

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.