کتیبه خشایارشا بر لباسهای شاه در کاخ تچر

خشیارشا - بر لباسهای شاه در کاخ تچر

خشیارشا – بر لباسهای شاه در کاخ تچر

 

اکنون از بین رفته است زیرا ضربه آنها را کنده است

 

xpk

  1. Xšayâršâ \ Dârayavahauš \ XŠyâ\ puça \ Haxâmanišiya

 

خشیارشا پسر شاه داریوش یک هخامنشی

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.