کتیبه خشایارشا بر پایه ستون در شوش ( ۲ )

خشیارشا - پایه ستون - شوش

خشیارشا – پایه ستون – شوش

 

xsb

  1. adam \ Xayârâ \ xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ xâyathiyânâm \ xâya
  2. thiya \ dahyunâm \ Dârayavahau \ xâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya \ thât

 

 

  1. من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه کشورها شاه این زمین پسر داریوش شاه یک هخامنشی
منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.