مامی تو ، الهه اکدی

مامی تو/ Manitu/ _الهۀ اکدی

این نام از مامی توم Mamitum اکدی مشتق شده است که به معنای« سوگند» است و این الهه به نظر می‌رسد که در آغاز تجسم سوگند بود که ناقض سوگند را تعقیب و تنبیه می‌کند. سپس این الهه، جنبه‌های خدای جهان فرودین را به دست آورد و همسر نرگال یا ارّا Erra شد. در حماسۀ گیل گمش( لوح ۱۰ ،۶) او ( آفرینندۀ سرنوشت) نامیده شده است که همراه با آنوناکی زندگی و مرگ می‌بخشد.

گونۀ کوتاه شدۀ این نام مامی Mami یا مامه Mame است که به آسانی با مامّا Mamma اشتباه می‌شود.

 

مطالب خواندنی:

یک الهه باستانی

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن