تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ایسین ، شهر باستانی سومر

/Isin/ ( Bahriyat کنونی) شهر باستانی .

به دنبال تجزیۀ امپراتوری اورسوم، سلسلۀ ایسین، به‌وسیلۀ Ishbi-erra تأسیس شد و بر سومر و اکد تسلط یافت (حدود ۲۰۱۷ـ۱۹۲۴پیش از میلاد). پس از فرمانروایی لی پیت-، ایسین به تصرف ریم-سین فرمانروایی لی پیت-، ایسین به تصرف ریم-سین فرمانروای لارسا درآمد. از مشخصات دورۀ بعد، مبارزۀ مداوم برای برتری میان دو دولت و برای اهمیت روزافزون طوایف اموری بود. این مرحله براثر روی کارآمدن حموربی به پایان رسید. اگرچه جمعیت جنوب بین‌النهرین و مرکب از تعداد فراوانی اکدی بود، سومری به‌صورت زبان رسمی باقی ماند و اقدامات فرهنگی و دینی سومری‌ها در دورۀ اورسوم ادامه یافت. تعداد زیادی از سرودهای سلطنتی در مدح خدایان گوناگون تصنیف شد.

دومین سلسله‌ایسین (حدود ۱۱۵۸-۱۰۵۰ پیش از میلاد) همچنین معروف به چهارمین سلسلۀ بابل با فرمانروایی طولانی پادشاهان کاسی در بابل خاتمه داد (۱۱۵۸). مهم‌ترین فرمانروای آن‌ها نصر اول بود. این دوره، ازلحاظ ادبیات و دین مورد توجه بسیار استت، زیرا آگاهی تاره ای از سنت‌های فرهنگی بابل و به‌ویژه ارتقای به مقام ارجمند در میان خدایان را به دست می‌دهد.

 

مطالب خواندنی:

زشن (رَشنو) 

ایسین ، شهر باستانی سومر

یک شهر باستانی سومر

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن