نویسنده: عارفه

فسیل‌های استخوان انسان بیجینگ چگونه ناپدید شدند؟

فسیل‌های استخوان انسان بیجینگ چگونه ناپدید شدند؟

فسیل‌های انسان موسوم به «بیجینگ» پیش از آن‌که مفقود شوند، در یک بیمارستان در به نام « شیه هه» در شهر بیجینگ نگهداری و مراقبت می‌شدند. آن‌ها درون یک صندوق...

روز خجسته‌ی « لا با»

روز خجسته‌ی « لا با»

در فرهنگ چین، در روز هشتم دوازدهمین ماه سال، عیدی برگزار می‌شود که « لا با» نام دارد. لا به معنی یک نوع مراسم دعایی در گذشته‌های بسیار دور است...

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

در گذشته‌های دور و در دوران انسان‌های نخستین، انسان‌ها از استخوان، سوزن درست می‌کردند. سوزن‌هایی در اروپا توسط باستان شناسان پیدا شده است که کیفیت پایینی دارند. اما یک سری...