هوم (هئومه)۱ 

هوم که در دنیای مینوی ایزد است و در دنیای گیتی گیاه، دشمنان را دور می‌سازد، درمان‌بخش است و سرور گیاهان به شمار می‌آید. همتای هندی آن «سومه» است که هم گیاه است و هم خدا. هوم آسمانی را پسر اورمزد به شمار آورده‌اند و او را موبدی آسمانی…

آذر ، آتش (آتُر)  

  ایزدی است که او را پسر اورمزد به شمار آورده‌اند و آتش روشن نشانۀ مرئی حضور اورمزد است. تقدس و گرامی بود آتش ریشۀ کهن دارد. قرینۀ هندی خدای آتش، اَگنی است که در اسطوره‌های هندی رابط میان خدا و آدمیان است. در آیین‌های زردشتی آتش مرکزیت…

وای (وَیو)۲

تجسمی است ازفضا و همچنین از باد، بادی که در ابر باران‌زا زندگی می‌آورد و در طوفان، مرگ. او یکی از اسرار امیز ترین خدایان هندو ایرانی است.در هند باستان او را برآمده از نَفَس غول جهانی می‌دانند که دنیا از بدن او ساخته‌شده است. در ایران، هم…

معرفی تعدادی از فرمانروایان سلوکی

فرمانروایی سلوکوس نیکاتور (فاتح) از همه نشانه‌های ناچیز موجود چنین پیداست که سلوکوس در این زمان‌بر آن بوده است که بدون توجه به دیگر مدعیان فرمانروایی برای خود در بابل دست به تأسیس امپراتوری بزند. شرایط خاص زمان برای برآورده شدن این آرزو در…

دین (دئِنا) 

ایزد بانویی که مظهر وجدان است و به آدمیان نیرو می‌دهد که راه اهورایی را برگزینند. او را دختر اورمزد و سپندارمد و خواهر ایزد اشی به شمار آورده‌اند. نقش اساسی او بر پل چینود است. زمانی که روان، داوری انجامین خود را در حوض مهر و رَشن و سروش…

اَشی یا اَرد (اَهریشوَنگ)    

به معنی «اشیِ خوب»، ایزد بانویی است که نماد توانگری و بخشش است. او را دختر اورمزد و سپندارمد به شمار آورده‌اند که پیشرفت و آسایش به خانه‌ها می‌برد و خرد و خواسته می‌بخشد. در اوستا به‌صورت زنی درخشان، بسیار نیرومند، خوش‌اندام، مجلل، شکوهمند…

سروش (سرَئوشه)۱ 

سروش   معنی این نام اطاعت و فرمان‌برداری و انضباط است. از شخصیت‌های محبوب باورهای ایران باستان به شمار می‌آید. او در مراسم آیینی و نیایش‌ها حضور دارد و نیایش‌ها را به بهشت منتقل می‌کند و در سرودها به‌عنوان سرور آیین‌های دینی به یاری…

زشن (رَشنو) 

ایزد عدالت آیین ایران باستان است. در سر پل چینود که روان در گذشتگان به داوری کشیده می‌شود و کردارهای خوب و بد و ثواب‌ها و گناهانشان سنجیده می‌شود، هیئت داوری را سه ایزد تشکیل می‌دهند: مهر، رشن و سروش. ترازوی مینوی را رشن در دست دارد. این…

جانشینان اسکندر

با همه هیاهویی که با طلوع اسکندر در مقدونیه و لشکرکشی او به قلمرو گسترده شاه شاهنشاهی ایران تا مرزهای هند به راه افتاد و همه افکار عمومی جهان آن روزگار را متوجه خود کرد، آگاهی ما درباره جانشینان اسکندر بسیار ناچیز است.درست همان شتابی که بر…

بهرام ، وهرام (وَرَثرَغنَه)

وجودی است انتزاعی، و تجسمی است از یک اندیشه. ورثرغنه به معنی درهم‌شکنندۀ مقاومت، صفت خدای پرآوازه و دلیر هندی، این دره، از گروه دئِوَه هاست. ایندره در تحول اندیشه‌ها، در گذار خود از هند به ایران به‌صورت موجودی منفی درمی‌آید و تبدیل به «دیو»…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

مقام بیزانس در تمدن اروپا

1.بیزانس از تمدن مسیحیت دفاع و آن را به خوبی حفظ کرد (هاسی، ۱۹۶۶، بخش دوم، ص ۳۷۵). ۲. بیزانس، با مقاومت در برابر حملات عربها و ترک‌ها، به کشورهای اروپایی مجال و فرصت داد که پس از تاخت و تازهای اقوام ژرمن دوباره در مسیر ترقی بیفتد…

رَپیتوین/ رَپیثون

به معنی نیمروز (ظهر) و سرور و نگهبانان گرمای نیمروز است که زمانی مقدس در اسطوره‌های ایرانی است. آفرینش در این لحظه از زمان صورت می‌گیرد و بازسازی جهان نیز در این زمان خواهد بود. ریپتوین قرین و همکار لازم و سودبخشی برای ایزد تیشتر است. هر…

تیشتَر (تیشتریه)۱

خدایی است که با باران ارتباط دارد و ازاین‌رو، اصل همۀ آب‌ها، سرچشمه باران و باروری است. در منتها صورت متجلی او را«ستارۀ تابان شکوهمند» نام‌برده‌اند که احتمالاً همان شِعرای یمانی (سهیل)است. در تیشتریشتِ اوستا، نبرد این ایزد با دیوِ«اَپوش» که…

 علل دوام امپراتوری بیزانس

1. اختلافاتی که بین مسلمانان بر سر خلافت در اسلام و فرمانروایی بر مسلمانان پیش آمد و بین آن‌ها نزاع در گرفت و در بین اعراب آن شور ایمان که در اوایل فتوحات اسلام وجود داشت رخت بربست. بعد از چند ولایت که از کشورهای روم تسخير کرده بودند تقریبا…

اَپام نپات یا بُرزایزد ، ایزد باستانی

 ایزدی است بسیار قدیمی به معنی تخمۀ آب‌ها و یکی از سه خدای بزرگی است که لقب اهورا داشته‌اند و این خود گویای اعتبار اوست. بُرزایزد که نامی آشنا در اسطوره‌های ایرانی است در حقیقت لقبی برای اپام نپات به شمار می‌آید. در زامیادیشت – یشتی که به…