وورونکاتّه

وورونکاتّه/Wurunkatte/ خدای آناتولیایی که نامش را به‌صورت زابابا ZABABA می نویسند و خدایی جنگجو در میان خدایان امپراتوری هیتی بود. زابابا منبع: کتاب تاریخ اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار، انتشارات سمت، چاپ…

ویدئوی موزه ایران باستان در تهران

نخستین موزه ایران ، موزه ایران باستان در بخش غربی میدان مشق تهران است. این موزه در سال 1313 خورشیدی و به دستور رضاشاه ساخته شده است. معمار این بنا آندره گدار فرانسوی بوده است.

ونوس

ونوس/Venus/(ناهید) سیارۀ ناهید یکی از ستارگان درخشان آسمان است و نخستین ستاره‌ای است که شب‌هنگام ظاهر می‌شود و آخرین ستاره‌ای است که در سپیده دم ناپدید می‌گردد درخشندگی آن به تنهایی، آسمان را روشن می‌کند. یکی از این دو تجلی، برای پرسش ویژه…

نی نی سینا ، الهه سومری

نی نی سینا/نین این سینا/nininsina/ ninisina/_الهۀ سومری همان‌گونه که نام او به معنای «بانوی ایسین» است. او الهۀ سرپرست شهر خود بود. پرستشگاه او اِ گالماه E-galmah، یعنی «معبد بزرگ» بود که در سرود معبد توصیف‌شده است. این…

نی نورتا ، خدای سومری

نی نورتا/ Ninurta/ _ خدای سومری نام او« فرمانروای زمین» است که احتمالاً از نام اوراش uraš, خدای دیرین گیاهی مشتق می‌شود. این خدا از دورۀ سومری کهن، به خوبی شناخته می‌شود و کاملاً شبیه نین گیر سو خدای لاگاش است که سرانجام، یکسان دانسته…

نین ماخ، الهه سومری

نین ماخ/ Ninmah/_ الهۀ سومری نام او« بانوی بزرگ» نمونۀ دیگری از وجه تسمیه«مادر_الهه» است.( نین لیل و سود ونی نورتا، لوگال. ا Lugal.e). اوروای نیم گی ما uruinimgina از لاگاش، نین ماخ را در انتقاد خود از دشمنش یعنی شهر اومّا یاد می‌کند.…

ویدئوی کشف یک مقبره با شکوه متعلق به دوره اسکندر در یونان

پژوهشگران و مورخین در یونان مقبره فوق العاده باشکوه در آمفیپولیس ( منطقه‌ای در شمال یونان) یافتند که این احتمال وجود دارد که مربوط به زمان اسکندر مقدونی باشد. در تصاویر منتشر شده از آن مجسمه‌ی دو زن دیده شده است. وزیر فرهنگ یونان اذعان…

نین لیل ، الهۀ سومری

نین لیل/ Ninlil/_ الهۀ سومری نام او « هوا _ بانو» لقبی افتخاری برای خوشآمد به انلیل است. نام اصلی او سو  sud بود. در اسطورۀ انلیل و سود آمده است که چگونه این لقب به این الهه جوان به هنگام ازدواجش داده شد. به‌عنوان همسر انلیل، این الهه…

نین گیش زیدا

نین گیش زیدا/ Ningišzida/ _ خدای سومری معنای نام او نین. گیش. زید. دا. nin.giš.zid.da یعنی« فرمانروای درخت خوب» ناشناخته است. اگرچه یاکوبسن آن را به‌عنوان« نیروی درخت برای ایجاد غذا از طریق ریشه» می‌خواند. این خدا را به‌عنوان یک خدای…

ویدئوی دیوار باستانی بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان، دیوار بزرگ اسکندر یا دیوار سرخ که در منابع کهن به صورت مار سرخ نیز معرفی شده است، یک دیوار تاریخی است که در امتداد دریای خزر و از ناحیه گمیشان شروع شده و تا کوه های گلیداغ در بخش های شمال غربی گلیداغ امتداد پیدا می‌کند.…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

نین گیرین، الهه سومری

نین گیرین/ Ningirin/_ الهۀ سومری نام او که به‌صورت نین. آ. ها. کود. دو Nin.A. HA. KUD.Du به معنای «بانوی سحر و جادو»است، در متون فارا، دیده می‌شود. در مجموعۀ سرودهای معبدی در سومر، نام او، با معبدی به نام موروم murum مربوط است. گفته می‌شود…

نین گیرسو

نین گیرسو/Ningirsu /_خدای سومری نام او به معنای«فرمانروای گیرسوGirsu» است که شهری متعلق به ناحیه لاگاش بوده است. نین گیر سو، یک خدای محلی باستانی بود که در آغاز، در فهرست خدایان فارا ظاهر می‌شود و مورد پرستش همۀ پادشاهان لاگاش بود. به‌طور…

نین گال ، الهه سومریان

نین گال /Ningal/ نام او به معنای «بانوی بزرگ» است. نین گال به‌عنوان همسر نانا، ماه-خدا، باهم‌ترش در اور به‌ویژه در طی دورۀ سوم اور مورد پرستش بود. پادشاهان این سلسله پرستشگاهی برای او به نام اِ-کارزیدا E-karzida برپا ساختند و تندیس ها و…

ویدئوی کشف دیوار باستانی ۳۸۰۰ ساله در شمال لیما پایتخت پرو

چندی پیش باستان شناسان توانستند یک دیوار باستانی حاوی نقوش باستانی در پرو کشف کنند که از کهن ترین آثار متعلق به قاره آمریکا است. دیرینگی این دیوار به سه هزار و هشتصد سال می‌رسد که نقوش برجسته مار و سر انسان در آنها دیده می‌شود. این دیوار یک…

نین سیانّا الهه سومر

نین سیانّا/ Ninsianna/_الهۀ سومری شخصیت بخشیدن به ستارۀ ناهید شانو-اور-شوشا-مه-اِ-اوکی-ما-لو-او – šanu – ur – me – eu Kl ma – lu – u که مورش آسمان و زمین را پر می‌کند. و این نکته در یک متن اکدی آمده است. او را با ایشتار یکسان می‌دانستند.…