آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید – Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص والزومیکس اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم
قرص والفورت اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم
قرص والفورت اچ سی تی 5/160/12.5 میلی گرم
قرص والفورت اچ سی تی 5/160/25 میلی گرم
قرص والزومیکس اچ سی تی 5/160/12.5 میلی گرم
قرص والفورت اچ سی تی 10/160/25 میلی گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

گروه X

به هيچ وجه نبايد استفاده شود: مطالعات حیوانی یا انسانی مواردی از نقص مادرزادی و یا خطر مرگ جنین ناشی از عوارض مصرف این دارو در دوران بارداری مشاهده شده است. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. بنابراین ریسک خطر مصرف این دارو در بارداری بطور حتم بیش از منافع احتمالی آن است و نباید استفاده شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.