استامینوفن+کافئین+کدئین – Acetaminophen+Caffein+Codeine

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو استامینوفن+کافئین+کدئین Acetaminophen+Caffein+Codeine – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص پاناپین 300/15/15 میلی گرم
قرص اگزودیان 300/15/15 میلی گرم
قرص استامینوفن-کافئین-کدئین خوارزمی 300/15/15 میلی گرم
قرص نوبلژین 300/15/15 میلی گرم
قرص استامینوفن-کافئین-کدئین سامی ساز 300/15/15 میلی گرم
قرص زاگرو-پین
قرص آکوفین 300/15/15 میلی گرم
قرص کدافئین 300/15/15 میلی گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.