بنفوتامین – Benfotiamine

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو بنفوتامین Benfotiamine – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول بنفوتامین برونسون 150 میلی گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.