بکلومتازون+فورمترول – Beclomethasone+Formotero

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو بکلومتازون+فورمترول Beclomethasone+Formotero – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
اسپری استنشاقی فاستر 200/6 میکروگرم/دوز
اسپری استنشاقی فاستر 100/6 میکروگرم/دوز

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.