ترکیب گیاهان دارویی برای یائسگی – Herbal Combination For Menopause

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو ترکیب گیاهان دارویی برای یائسگی Herbal Combination For Menopause – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول منوهلپ باریج

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.