ترکیب گیاهی برای آرتریت و نقرس – Herbal Combination For Arthrite and Gout

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو ترکیب گیاهی برای آرتریت و نقرس Herbal Combination For Arthrite and Gout – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول آرترولیستیکا

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.