ترکیب گیاهی برای کووید-19 – کرونا – Herbal Combination For Covid-19

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو ترکیب گیاهی برای کووید-19 – کرونا Herbal Combination For Covid-19 – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
اسپری تنفسی پی اچ آر 160
شربت آلرگارد (استاپ کوویر)
اسپری بینی سالیراویرا
اسپری دهانی سالیراویرا
قطره بخور سالیراویرا
قرص سالیراویرا
شربت موکوزیفت

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.