شیرین بیان+همیشه بهار – Glycyrrhiza glabra+Matricaria chamomilla

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو شیرین بیان+همیشه بهار Glycyrrhiza glabra+Matricaria chamomilla – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
شربت پپتولیک 120 میلی لیتر

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.