لیسیتین – Lecithin

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو لیسیتین Lecithin – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
سافت ژل اولترا سویا لستین(لیسیتین) ساپورت نوتریشن

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.