لیکوپن – Lycopene

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو لیکوپن Lycopene – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری
قرص اولترا لیکوپن ویتابیوتیکس

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.