وینپوستین – Vinpocetine

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو وینپوستین Vinpocetine – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آلزینور 10 میلی گرم
قرص آلزینور 5 میلی گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.