پرتوزومب – Pertuzumab

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو پرتوزومب Pertuzumab – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
محلول غلیظ تزریقی پرجتا 30 میلی گرم/میلی لیتر 14 میلی لیتر
محلول غلیظ تزریقی پکتونا 30 میلی گرم/میلی لیتر 14 میلی لیتر

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
23986

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.