پلی اتیلن گلیکول+الکترولیت ها – Polyethylene Glycol+Electrolytes

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو پلی اتیلن گلیکول+الکترولیت ها Polyethylene Glycol+Electrolytes – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
پودر کولوتنس-ایی 70 گرم
پودر پلی اتیلن گلیکول-الکترولیت 2 داروپخش 70 گرم
پودر لاگزاپگ2- 70 گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.