Browsing Category

داروهای گیاهی

سنجد – Russian Olive

نقد، بررسی و اطلاعات دارو سنجد Russian Olive - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری اسامی تجاری موجود در ایران…

پنیر باد – Withania somnifera

نقد، بررسی و اطلاعات دارو پنیر باد Withania somnifera - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری اسامی تجاری موجود در ایران…

لیکوپن – Lycopene

نقد، بررسی و اطلاعات دارو لیکوپن Lycopene - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری اسامی تجاری موجود در ایران…