کاشان دومین تولیدکننده فرش ماشینی جهان نیازمند صادرات بیشتر

سیدجواد ساداتی‌نژاد درباره وضعیت تولید فرش ماشینی درکاشان،گفت:کاشان وآران بیدگل دومین تولیدکننده فرش ماشینی در جهان است بنابراین با ایجاد اتحادیه و سندیکا می‌توان بستر صادرات فرش ماشینی ایرانی را بیش از پیش مهیاکرد. نماینده مردم کاشان وآران بیدگل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تقویت کارخانجات تولید فرش ماشینی در کاشان باید نگاه… ادامه خواندن کاشان دومین تولیدکننده فرش ماشینی جهان نیازمند صادرات بیشتر