توجه به نقش شیر در گبه

می توان یکی از دلایلی را که به نقش شیر در گبه توجه نشان داده شده است در این موضوع جستجو کرد که شیر یکی از صفات حضرت علی می باشد . یک موضوع دیگر هم این است که همیشه پادشاهان با شیر هموارد بوده اند . در کل شیر نماد یک حیوان شجاع و… ادامه خواندن توجه به نقش شیر در گبه