آشنایی با فرش ایرانی

ایران به عنوان یک قطب در صنعت فرش محسوب و شناخته میشه . با قدمت ترین فرش ایرانی که یافت شده فرشی است با نقش هایی از هخامنشیان که در محل دفن یکی از پادشاهان سکایی در درهٔ پازیریک که در ۸۰ کیلومتری مغولستان پیدا شده است. ایران در چند سال اخیر با تلاش زیاد… ادامه خواندن آشنایی با فرش ایرانی