آشنایی با قالی بختیاری

قالی از وسایل لوکس زندگی عشایر محسوب می شود و نشانگر منزلت و تفاخر آنهاست. اما نکته جالبی که در اغلب طرح‌ها و نقش‌های بکار رفته در قالی بختیاری و سایر دستبافته های آنان به چشم می‌خورد این است که این طرح و نقش‌ها کاملا ذهنی بوده و در بافت آنها از هیچ نقشه استفاده… ادامه خواندن آشنایی با قالی بختیاری