معرفی طرح و نقش فرش ایرانی

فرش ایرانی را میتوان از نظر طرح و نقش به دو گروه کلی تقسیم نمود، فرش هایی با طرح هندسی و فرش هایی با نقوش منحنی که به نام فرش های گلدار هم شناخته میشوند. طرح هندسی تمام فرش های این گروه با خطوط افقی، عمودی و موربی که در اندازه های مختلف و نقشهای… ادامه خواندن معرفی طرح و نقش فرش ایرانی