هنر و صنعت فرش

فرش نوعی منسوج است که از دیرباز توسط بشر به عنوان کفپوش مورد استفاده قرار گرفته است. تولید این منسوج، به هر دو روش دستی و ماشینی انجام می شود. فرش دستباف توسط هنرمندان قالی باف در برخی کشورها چون ایران، ترکیه، هند و … بافته می شود. فرش، یکی از پیچیده ترین و مدرن… ادامه خواندن هنر و صنعت فرش