آشنایی با گبه بافی شول

در آن زمان که جنوب ایران مورد حمله پرتغالی ها واقع شد قسمت اعظمی از این دستباف ها به خارج رفت و کماکان در موزه های پاریس و هلند این گبه ها مشاهده می شوند. در واقع قدیمی ترین و مشهور ترین گبه های بافته شده در ایران متعلق به روستای شول می باشد .… ادامه خواندن آشنایی با گبه بافی شول