گبه بوشهر و دور بودن آن از پایتخت

بوشهر یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراکز صنایع دستی به خصوص گبه و گلیم می باشد ولی به دلیل اینکه از پایتخت ایران دور می باشد مورد بی مهری از سوی توریست ها قرار گرفته است و این موضوع به یک مشکل مبدل گشته است .روستاییان کشور ما از دیرباز بخش اعظمی از… ادامه خواندن گبه بوشهر و دور بودن آن از پایتخت