ژاپن طرفدار گبه

در حال حاضر ژاپن یکی از مهم ترین مشتریان گبه برای ما به حساب می آید .مردمان ژاپن به «گبه»های ما علاقه زیادی دارند . «گبه»های ایرانی به دلیل اینکه دارای نقش و نگارهایی برگرفته شده از حیوانات هستند و با نخ های طبیعی هم بافته می شود در کشور ژاپن خواهان بسیاری دارد .… ادامه خواندن ژاپن طرفدار گبه